Kontakt

DM Trade Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 50 m. 515
00-695 Warszawa
Biuro (Spektrum Tower):
ul. Twarda 18 m.11/26
00-105 Warszawa
e-mail: biuro@dm-t.pl
e-mail: sales@dm-t.pl

NIP: 7010713886
NIP EU: PL 7010713886
KRS: 0000693551
REGON: 368228471
Osoba do kontaktów:

Napisz do Nas

Znajdź Nas